// بيماري سينوس مويي یا کیست پیلونیدال چيست؟

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

بيماري سينوس مويي (کیست مویی) چيست؟

به زبان ساده بیماری سینوس مویی یا کیست مویی يك بيماري ناشي از رشد غير طبيعي مو در شكاف بالاي دو باسن است و بصورت سوراخهاي متعدد ويا كيست وترشح چركي است. این رویش مو سبب ایجادترشح چرکی مزمن که گاهی همراه با خون است می باشد و این ترشحات گاهگاهی است و از سوراخهای منفرد یا متعدد در خط وسط بیرون میریزد

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی