مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

mazaya

hazine

tashilat

تشخیص یبوست چگونه است؟

تشخیص معمولا با گرفتن شرح حال، معاینه بالینی و تست های آزمایشگاهی مخصوص است.

در شرح حال باید به نكاتی مثل نوع تغذیه،فعالیت بدنی ،وجود درد و خون همراه با دفع و یا بیرون زدن توده توجه نمود.

 

برای تشخیص یبوست چه كارهای آزمایشگاهی انجام میشود؟

تست های متنوعی وجود دارند و ممكن است برای هر بیمار كار خاصی انجام داد ولی این ازمایشات عبارتند از:

  • تست خون كامل
  • رادیوگرافی روده بزرگ
  • دفكوگرافی یا بررسی دفع
  • كولونسكپی
  • مانومتری یا بررسی عضلات دفع
  • ام ار ای

تماس با کلینیک شفا

taghzie

taeeinvaght

question