// دلیل ها و علت های درد مقعد

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

درد مقعد

چه عواملي باعث درد مقعد ميشوند؟

اكثر مردم فكر ميكنند كه هموروييد يا بواسير علت اصلي درد مفعد است در صورتيكه اينگونه نيست و علل متنوع ديگري عامل درد مقعد ميباشند:

١-فيشر يا شقاق كه شايعترين علت درد مقعد است و به علت زخم در ناحيه مقعد بدنبال ببوست مزمن با اسهال شديد بوجود مي ايد و باعث درد شديد و سوزشي در حين دفع ميگردد و تا چند دقيقه يا ساعت بعد از دفع ادامه مي بابد و هرزچندگاهي بهبود و سپس مجددا عود مي يابد و اگر بيش از چند هفته ادامه يابد و عليرغم درمان دارويي عود نمايد نياز به درمان جراحي با ليزر دارد كه بصورت سرپايي و بدون نياز به بستري و بيهوشي انجام ميگردد و براي هميشه مشكل حل ميشود.

٢- آبسه پرآنال يا دمل كنار مقعد كه منجر به درد مداوم همراه تب و بدن درد و بيحالي و بي اشتهايي ميگردد و هيچ ربطي هم به دفع ندارد و منجر به بيقراري ميگردد ودرد بيمار با سرفه ، خنده و جابه جا شدن تشديد مي يابد. علت بيماري ميكروب ميباشد و معمولا در سابقه بيماران فيشر مزمن خوب درمان نشده وجود دارد   هرچند گاهي بدون آن هم ايجاد ميشود. درمان آن اورژانسي و فقط با تخليه آبسه با جراحي يا ليزر ميباشد كه در مورد ليزر برخلاف جراحي سنتي نياز به بستري و بيهوشي وجود ندارد و بعد از تخليه چرك حال بيمار بسرعت بهبود مي بابد و ميتواند از روز بعد سركار خود حاضر شود. لازم بذكر است كه درمان با انتي بيوتيك به تنهايي جايي در درمان آبسه يا دمل ندارد و فقط بعنوان درمان كمكي و بعد از تخليه چرك استفاده ميشود. در مطب بيماران فراواني ديده ميشوند كه متاسفانه مدتها به غلط با انتي بيوتيك درمان ميشوند و يا استفاده از اكتيول يا دواي سياه را بكار ميگيرند و در شرايط بسيار بد و پيشرفته با حال عمومي بد و تب ولرز مراجعه ميكنند و درمان را براي آنان سخت تر ميكند.

٣-فيستول يا تونل بين بيرون و داخل مقعد كه با ترشح چركي از يك سوراخ كوچك كتار مقعد مشخص ميگردد وگاهي اين سوراخ بسته شده و چرك پشت آن تجمع مي يابد و باعث ايجاد درد ميگردد و بمحض تخليه چرك درد بيمار بهبود مي يابد و اين پروسه هر چند وقت يكبار تكرار ميشود. درمان فيستول فقط با جراحي با ليزر يا جراحي سنتي ميباشد كه در مورد ليزر برخلاف جراحي سنتي نياز به بستري و بيهوشي ندارد و از روز بعد ميتوان سركار حاضر شد. در مورد فيستول درمان انتي بيوتيك هيچ جايگاهي ندارد و فقط بعنوان مكمل و بعد جراحي با ليزر بكار ميرود.

٤_هموروييد بيروني يا ترومبوزه كه با يك توده دردناك كنار مقعد مشخص ميگردد و درد ربطي به دفع ندارد و دائم است و بسته به اندازه توده متفاوت است. معمولا در سابقه بيمار زور زدن شديد يا بلند كردن اجسام سنگين و يا استرسهاي شديد روحي و كاري مشاهده ميگردد. درمان قطعي بيماري باز كردن توده ترومبوزه با ليزربا بيحسي موضعي و تخليه لخته يا ترومبوز ميباشد وبسرعت درد بيمار بهبود ميابد و نيازي به بستري و بيهوشي مورد لزوم در جراحي سنتي ندارد.

٥- تومورهاي ناحيه مقعد در شرايط پيشرفته منجر به درد مداوم ميگردد.

٦- عفونتهاي قارچي و ويروسي نيز ميتوانند همراه درد باشند كه معمولا درمان در جهت عامل عفونت ميباشد.

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی