// ميزان شيوع بیماری يبوست چقدر است؟

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

ميزان شيوع يبوست چقدر است؟

متاسفانه بیماری یبوست شايعترين بيماري دستگاه گوارش است و حدود ٤٥ ميليون نفر از ٢٠٠ميليون جمعيت امريكا را آزار ميدهد. حتی در بسیاری از هموطنان خودمان نیز این بیماری مشاهده می گردد.

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی