// چگونه ميتوان از بيماري کیست مویی پیشگیری و جلوگیری نمود؟

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

چگونه ميتوان از بيماري کیست مویی پیشگیری و جلوگیری نمود؟

متاسفانه هيچ راه شناخته شده اي جهت جلوگيري و پیشگیری از بيماري کیست مویی وجود نداشته و فقط ميتوان با رعايت نظافت شخصي و كمتر نشستن و بفكر بودن بيماري و درمان بموقع و مناسب بخود كمك كرد.

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی