// چشم انداز بيماري کیست پیلونیدال یا سینوس مویی چگونه است؟

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

چشم انداز بيماري سينوس مويی یا کیست پیلونیدال چگونه است؟

معمولا بیماری کیست پیلونیدال خودبخود خوب نميشود و حتما نياز به جراحي با ليزر يا جراحي سنتي دارد لازم به ذکر است که در جراحي با ليزر که كاملا شبيه جراحي سنتي است دیگر نيازي به بستري شدن و بيهوشي ندارد و نيازي به پانسمان هاي مكرر روزانه نداشته و نيز نياز به خوابيدن در منزل براي چند هفته را ندارد.

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی