// یبوست چیست؟ | تعریف بیماری یبوست

مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

يبوست چیست ؟ (تعریف یبوست)

با توجه  به تنوع نوع دفع در افراد مختلف تعريف جامعي براي بیماری يبوست وجود ندارد ممکن است برخی افراد در روز سه بار اجابت مزاج داشته و برخی هفته ای سه مرتبه اما دفع خشك و سفت که اجابت مزاج را بسیار سخت نموده و برخی مواقع ایجاد درد نیز می نماید و همچنین در صورتی که دفع مدفوع كمتر از سه بار در هفته باشد را مي توان يبوست ناميد.

تعیین وقت ویزیت
تماس با کلینیک شفا
پرسش و پاسخ بیماری های مقعدی