اختلالات كف لگن

اختلالات در لگن شامل یكسری بیماری میشوند كه منجر به اختلال در دفع مدفوع و دردهای لگنی میشوند و میتواند منجر به ایجاد مشكلات خفیف تا شدید در فرد شوند بطوریكه باعث محدودیت های شدید گردند اما براحتی قابل تشخیص و درمان هستند

 

انواع اختلالات لگنی

١- ركتوسلRectocele

كه بعلت شل شدن عضلات دیواره خلف واژن یا مهبل و ركتوم اتفاق می افتد و منجر به گیر افتادن مدفوع در ركتوسل و عدم توانایی دفع و احساس برجستگی ركتوم بداخل واژن میگردد.

 

٢- اختلال عملكرد عضله پولوركتالیس

كه بعلت انقباض عضله فوق حین دفع اتفاق می افتد در حالی كه باید شل شود و منجر به حالت فشار پشت در بسته میشود و مانع از عمل دفع میشود

 

٣- سندرم درد كف لگن كه خود مشتمل بر:

الف- درد عضلهlevator

ب- درد استخوان كوكسیس یا دنبالچه بدنبال ضربه به ای استخوان

ج-proctalgia fugax كه منجر به دردهای شدید ركتوم حین خواب میشود و فرد را از خواب بیدار میكند و برای چند دقیقه طول میكشد.

د- نورالژی یا درد عصب پودندال كه منجر به ایجاد درد در ناحیه حسی عصب مربوط میشود

 

بررسی و تشخیص بیماریهای كف لگن

مهمترین نكته شرح حال ومعاینه بیمار است و اینكه چه مشكلی در حین دفع برای بیمار اتفاق می افتد و در مرحله بعد انجام سونوگرافی اندوانال و مانومتری انوركتال و دفكوگرافی و ترانزیت كولون است.

 

درمان بیماریهای كف لگن

بسته به نوع و شدت بیماری درمان متفاوت است و بجز مورد ركتوسلهای بزرگ بندرت نیازمند جراحی است.

 

اقدامات غیر جراحی شامل

افزایش مصرف آب وفیبر غذایی
بیوفیدبك یا تمرینات مخصوص عضلات لگن
ماساژ درمانی غضلات لگن و مقعد
استفاده از داروهای ضد التهابی

پیمایش به بالا