انواع روش هاي درمان فيستول مقعدي

١)فيستولوتومي

شايعترين روش درمان فيستول است  كه بعد از پيدا نمودن مسير فيستول با پروب(ميله انعطاف پذير مخصوص) مسير فيستول با چاقو يا ليزر و با راهنمايي پروب باز ميشود و سپس دبريدمان كف مسير فيستول انجام ميشود و سپس به زخم فوق زمان داده ميشود تا خودبخود از كف به بالا و سطح پوست پر شود البته بشرطي اين روش قابل انجام است كه صدمه زيادي به عضلات اسفنكتر مفعي وارد نشود وگرنه از روشهاي بعدي استفاده ميشود.

٢)گذاشتن ستون يا نخ مخصوص در مسير فيستول

ازاين روش  در مواردي استفاده ميشود كه ازقبل با توجه به سونوگرافي يا ام ار اي مشخص است كه صدمه به عضلات اسفنكتر زياد است  و با گذاشتن نخ سيلك يا نايلون در مسير فيستول و سپس حركت دادن روزانه نخ توسط بيمار بتدريج عضله بريده شده و در پشت نخ ترميم  اتفاق ميافتد و در عرض چند هفته يا ماه اين پروسه تكميل ميشود. طبق تجربه شخصي مقداري از مسير فيستول از خارج بداخل با ليزر بريده شده و در قسمت باقي مانده مسير كه معمولا ٣٠٪ مسير است ستون گذاشته ميشود و ميزان بهبودي بدون صدمه قابل توجه بالاي ٩٥٪ است.

 

٣)فلاپ advancement flap

در مواردي كه صدمه به عضلات اسفنكتر قطعي است استفاده ميشود. لازم بذكر است كه تنها در موارد معدودي از فيستول هال مقعدي از اين روش استفاده ميشود و اكثرا با روش فيستولوتومي بتنهايي يا همراه با گذاشتن ستون قابل حل هستند

پیمایش به بالا