تشخيص بيماري آبسه مقعدی چگونه است؟

معمولا وقتی فرد مراجعه به پزشک مراجعه می نماید دچار تب و لرز و درد شديد در ناحيه مقعد ميباشد ودر معاينه مقعدي توده بسيار دردناك قابل لمس است. اما گاهي اوقات كه شروع بيماري است ودرد مقعد كم است ممكن است به اشتباه با ساير بيماريهاي تب دار مثل سرماخوردگي اشتباه شود كه در صورت شك به ابسه ميتوان سونوگرافی نمود و به تشخيص قطعِ رسيد

پیمایش به بالا