درمان آبسه پری آنال

درمان به محض تشخیص جراحی سنتی یا جراحی با لیزر میباشد و هدف تخلیه چرك از محل ابسه است كه در جراحی با لبزر نیازی به بستری شدن در بیمارستان و بیهوشی و چند روز در منزل بودن را ندارد و فرد از روز بعد لیزر میتواند سر كار خود بازگردد. لازم بذكر است كه درمان دارویی با انتی بیوتیك تزریقی و خوراكی هیچ جایگاهی در درمان ابسه نداشته و فقط بعد از عمل نوع خوراكی برای جلوگیری از عفونت ناحیه عمل با لیزر داده میشود

پیمایش به بالا