درمان زگيل تناسلی چگونه است؟

ذكر چند نكته در ابتدا ضروری است:

١) در خیلی از موارد فرد بیمار هیچ علامتی ندارد و لذا شك به بیماری ضرورت انجام آزمایشهای لازم را میطلبد.

٢) بعد از ابتلا به ویروس بهیچ وجه ویروس از بدن پاك نمیشود و درمان تنها علامتی و در جهت ضایعات پوستی و در زنان پیگری از نظر سرطانهای  ناحیه با انجام پاپ اسمیر هر ٣تا٦ماه یكبار است.

٣)ضایعات پوستی هر چند وقت یكبار میتوانند عود كنند و باید درمان شوند.

 

روشهای درمان زگیل تناسلی

الف) داروهایی كه مصرف موضعی دارند كه چندان هم موثر نیستند و شامل پودوفیلین ، تری كلریك اسید و پماد الدرا است

ب) روشهای از بین بردن زگیل با روشهای تهاجمی

١- كرایوتراپی یا فریز كردن كه یك روش ساده و سریع است اما زخم بیمار خیلی دیر بهبود می یابد واحتمال اسكار در محل فریز و احتمال عود بیماری خیلی زیادتر از روش بعدی است.

٢- سوزاندن  زگیلها با لیزر كه روش بسیار سریعی است و زخم سریع بهبود می یابد و هیچ اثری در جای سوزاندن باقی نمی ماند و میزان عود بمراتب كمتر از فریز كردن است.

٣- برداشتن با چاقو كه عملا با وجود لیزر این روش تقریبا كنارگذاشته شده است.

 

پس بطور خلاصه میتوان گفت بهترین و مطمئن ترین روش در درمان زگیل تناسلی استفاده از لیزر است كه هم سریع و هم كم عارضه است و هم میزان عود بعد از انجام بسیار كم است.

پیمایش به بالا