روش تشخيص زگيل تناسلی چگونه است؟

بیماری زگیل تناسلی را معمولا با يك معاينه ساده در نواحی كه ممكن است گرفتار باشند مي شود وجود بيماري را تاييد نمود. در زنان بهتر است علاوه بر شرح حال جنسی و اطلاعات راجع به شريك جنسی ميتوان آزمايش پاپ اسمير انجام شود تا اگر مشكلي وجود داشت پيگيريها مكرر و بفاصله  كوتاهتر انجام شود.

پیمایش به بالا