زگيل تناسلي چيست؟

معمولا بصورت ضايعات پوستي تكي يا متعدد در نواحي تناسلي زن يا مرد و در اثر بعضي گونه هاي ويروس پاپيلوماي انساني و در اثر تماس مستقيم جنسي با فرد آلوده بوجود مي آيد و در زنان علاوه به ضايعات پوستي ميتواند در درازمدت به سرطان سرويكس منجر شود و اين خود درمان زودرس و پيگيري جهت سرطان را ميطلبد.

پیمایش به بالا