عوارض بيماري زگيل تناسلی چیست؟

عمده ترين علت سرطانهاي گردن رحم  و بافت تناسلي خارجي در زنان ويروس ايجاد كننده زگيل تناسلي است و بهمين خاطر هر چه سريعتر بايد درمان شروع و پيگيري شوند و اينجاست كه بايد گفت بهترين و مطمئن ترين و راحت ترين روش استفاده از ليزر ميباشد كه سريع ضايعات را از بين برده و ميزان عود آن از ساير روشهای پیشگیری كمتر است.
در مردان ويروس زگلیل تناسلی مي تواند منجر به سرطانهای آلت تناسلی و يا مقعد شود كه درصد آن از سرطانهای گردن رحم در زنان خيلی كمتر است.

پیمایش به بالا