مطالب غیرعلمی راجع به سرطانهای روده بزرگ

داستانها و مطالب غیرعلمی فراوانی راجع به سرطانهای روده بزرگ وجود دارد كه قابلیت جلوگیری از نشر آنان با مراجعه به متخصص جراحی وجود دارد كه در زیر چند نمونه از آنان ذكر می گردد.

 

باور غلط به سرطانهای روده بزرگ:

هیچ كاری برای جلوگیری از سرطان روده نمیتوان انجام داد.

واقعیت:

بامصرف رژیم غذایی كم چربی و پر از سبزیجات ومیوه  و ورزش منظم و انجام ازمایش كولونسكپی در وقت مناسب میتوان از ابتلا به این سرطان جلوگیری كرد.

 

باور غلط:

سرطان روده بزرگ مرگ آور است

واقعیت:

اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود در ٩١٪‏ موارد طول عمر پنج ساله دیده میشود اما متاسفانه فقط ٣٧٪‏ بیماران در این فاز مراجعه میكنند پس اگر بموقع مراجعه شود ابدا مرگ آور نمیباشد.

 

باور غلط:

تست های بیماریابی فقط برای افراد دارای علامت بیماری است.

واقعیت:

از آنجایی كه سرطانهای روده بزرگ بدون علامت هستند به همین خاطر تست های بیماریابی برای افراد بالای ٥٠ سال الزامی است بخصوص اگر سابقه فامیلی بیماریهای التهابی روده یا سرطانهای گوارشی وجود داشته باشد و در زنان دچار سرطانهای تخمدان و اندومتر و پستان قبل از ٥٠سالگی اینكار انجام میشود.

 

باور غلط:

تنها افراد دارای سابقه فامیلی سرطان روده باید بررسی شوند.

واقعیت:

حدود ٧٥٪‏ موارد جدید سرطان روده بزرگ در افراد بدون سابقه فامیلی اتفاق می افتد و لذا این بررسی ها در همه افراد ٥٠سال به بالا باید انجام شود.

 

باور غلط:

سرطانهای روده بزرگ فقط در مردان مسن سفیدپوست اتفاق می افتد.

واقعیت:

این سرطان هم در مردان دیده میشود هم در زنان و هم در سفیدپوستان و هم سیاه پوستان

 

باور غلط:

كولونسكپی كار سخت و دردناكی است

واقعیت:

كولونسكپی دردناك نمیباشد و جهت بیمار آرامبخش بكار میرود و لذا براحتی توسط بیمار تحمل میشود.

 

باور غلط:

وجود پولیپ به معنای سرطان و جراحی است

واقعیت:

اگرچه پولیپ یك ضایعه پیش سرطانی است اما با برداشتن آن میتوان از این اتفاق جلوگیری كرد

 

نتیجه گیری نهایی

با پیشرفت وسایل تشخیصی و راحتی بكارگیری  از آنها و مراجعه بموقع به پزشك میتوان از بروز بسیاری از مشكلات بعدی جلوگیری نمود و زندگی راحتتری داشت.

پیمایش به بالا