چه عواملی باعث فیشر یا شقاق میشوند؟

شقاق معمولا بدنبال صدمه به مقعد ایجاد میشود كه این صدمه میتواند ناشی از دفع مدفوع سفت و یا اسهال شدید ایجاد شده و همچنین ممکن است بدنبال كولونسكپی یا معاینه مقعد برای پروستات ناحیه مقعد زخم شود. شایعترین محل زخم قسمت پشتی مقعد نزدیك كمر است و در موارد نادر در مردان زخم شقاق در قسمت جلوی مقعد نزدیك بیضه و در زنان در نزدیکی واژن ایجاد می شود و آن هم بعلت بیماریهای همراه مثل كولیت یا كرون و یا سل می باشد بطوریكه در چهار درصد بیماران كرون فیشر و یا شقاق ایجاد میشود و در نیمی از این بیماران زخم مقعد شبیه فیشر بوجود می آید.

پیمایش به بالا