چگونگی پیشگیری از سرطان روده و سایر سرطان های با رژیم غذایی

پیشگیری از سرطان روده با فیبرها

سرطان از جمله بیماری‌هائی است که تغذیه صحیح در پیشگیری و درمان آن می تواند نقش داشته باشد.

 

آيا غذاي خاصي به طور عمده باعث سرطان مي‌شود؟

تا به حال غذاي مشخصي كه سرطان زا باشد، شناخته نشده است. اما بعضي مواد شيميايي، آفت كش‌ها، سم‌ها و مواد افـــزودني و حتي آلوده كننده هايي كه به طور اتفاقي وارد غذاها مي‌شوند، مي‌توانند از دسته مواد سرطان زاي قوي باشند. اداره دارو و غذا كنترل جدي اين عوامل را اجباري كرده است.

بعضي متخصصان تخمين مي‌زنند كه رژيم غذايي مي‌تواند در دست كم، يك سوم از كل موارد سرطان‌ها دخالت داشته باشند. به عنوان مثال، شيوع بالاي سرطان هاي مري و معده در مناطقي كه از غذاهاي نمك سود شده، دودي (برنج و ماهي دودي و ….)، نيتراتي (سوسيس، كالباس) استفاده مي كنند مشاهده مي شود.

دريافت بالاي نمك و نيترات و تركيبات موجود در دود، از دسته عوامل خطر بروز اين سرطان ها به شمــار مي رود. چاقـــي، شيوه غلط زندگي، بي تحركي، رژيم غذايي، فاقد سبزي ها، ميوه ها و غلات كامل، ماهي و ماكيان در ايجاد و پيشرفت سرطان هاي سينه و روده نقش موثري دارند.

 

چه عواملي در ايجاد سرطان‌ها نقش دارند؟

استعداد ژنتيكي، عوامل محيطي مانند سيگار كشيدن، قرار گرفتن و در معرض دود سيگار، آلـــودگي هــوا، قرار گرفتـن در معــرض آفتاب شديد و اجزاي آلوده كنده رژيم غذايي مانند آفت كش ها و سم ها، نگهدارنده ها، افزودني ها و رژيم هاي غني از چربي، گوشت قرمز، غذاهاي فرآيند شده، رژيم هاي عاري از سبزي ها و ميوه ها و شيوه غلط زندگي، بي تحركي مي توانند در ايجاد انواع سرطان ها نقش مهمي داشته باشند.

نقش تغذیه در سرطان

 

آيا رژيم غذايي مي‌تواند در پيشگيري از سرطان‌ها نقش داشته باشند؟

برخي از مواد غذايي ممكن است حاوي مواد پيشگيري كننده از انواع سرطان‌ها باشند. اجزاء اساسي رژيم غذايي در پيشگيري از سرطان ها عبارتند از:

 

سرطان روده و پیشگیری از آن با رژیم غذایی

فیبرها : رژيم غذايي غني از فيبر در كاهش خطر سرطان ها به خصوص سرطان روده نقش دارد. رژيم هاي گياهي كم كالري، پرفيبر، غني از حبوبات، غلات كامل، سبزي ها و ميوه ها، خطر بروز سرطان ها را كاهش مي دهند. فيبرها، با افزايش سرعت انتقال مواد غذايي از روده بزرگ باعث مي شوند، باكتري هاي روده فرصت كمتري براي توليد مواد سرطان زا از آن ها داشته باشند، همچنين ديواره روده براي مدت طولاني در معرض مواد سرطان زا قرار نگيرند. احتمال داده مي شود كه فيبر مواد غذايي، تركيب شيميايي مواد توليد شده توسط باكتري هاي روده را تغيير داده و خاصيت سرطان زايي آن ها را كاهش دهد. فيبرها ممكن است به عنوان ماده ضد سرطان زا با باقيمانده اسيدهاي صفراوي كه ممكن است در مقادير زياد سرطان زا باشند، تركيب شده و اثر آن ها را خنثي نمايند. فيبرها تركيباتي هستند كه در ديواره سلول هاي گياهان مثل سبزي ها، ميوه ها، سبوس، غلات كامل، حبوبات، مغزها يافت مي شوند. با دريافـت كافــي و متناسبــي از گروه غلات، ميوه ها و سبزي ها مي تواند از بروز بسياري از سرطان ها پيشگيري كرد. توصيه مي شود روزانه 400 گرم يا 5 بار در روز ميوه ها و سبزي ها مصرف شوند.

 

پیشگیری از سرطان روده با تغذیه از فیبرها

آنتي اكسيدان‌ها: آنتي اكسيدان ها كه در منابع مختلفي از غذاها يافت مي شوند، مي توانند در برابر سرطان ها اثر محافظتي داشته باشند. آنتي اكسيدان ها با كاهش راديكا%8

پیمایش به بالا