انتوساسپسيون يا داخل هم رفتن روده ها

هنگامی كه یك قسمت روده بداخل قسمت دیگری از روده برود اتفاق میافتد و منجر به بسته شدن یا انسداد روده میشود. معمولا در كودكان دو ماهه تا دو ساله دیده میشود و در پسران چهار برابر دختران دیده میشود. این اتفاق میتواند در هر قسمتی ازروده باریك رخ دهد اما شایعترین محل آن محل اتصال روده باریك به روده بزرگ است.

 

علت بیماری انتوساسپسیون

علت خاصی معمولا ندارد اما بعضی عفونتهای ویروسی ، پولیپ های روده و تومورها میتوانند عامل آن باشند.

 

علایم بالینی انتوساسپسیون

معمولا بیمار یك كودك است كه تا قبل از این كاملا سالم بوده اما ناگهان دچار بیقراری و استفراغهای جهنده میشود و جیغهای شدید میكشد و از خوردن شیر مادر خودداری میكند. كاهی دفع شل آغشته به خون دارد كه به ان مدفوع ژله ای آلویی میگویند.كاهی علایم برای چند دقیقه خوب میشود و مجددا شروع میشود.

 

تشخیص انتوساسپسیون (داخل هم رفتن روده ها)

معمولا با شرح حال ومعاینه است كه گاهی توده شكمی به دست میخورد اما میتوان از سونوگرافی یا رادیوگرافی شكم و انما استفاده نمود.

 

درمان داخل هم رفتن روده ها

حتما بیمار در بیمارستان بستری و آب و املاح بررسی و اصلاح میشود. گاهی انما كه برای تشخیص بكار میرود باعث رفع انسداد میشود اما در مواردی كه با اینكارها نتیجه حاصل نشده و علایم بیمار ادامه دارد اقدام به جراحی میشود و قسمت در هم رفته باز میشود و اگر روده سیاه شده باشد برداشته میشود.

 

 پیش آگهی درمان انتوساسپسیون یا داخل هم رفتن روده ها

اگر بیمار زود اورده شود واقدامات درمانی سریع شروع شود خیلی خوب است اما در موارد طول كشیده و سیاه شدن روده ها بد است.

پیمایش به بالا