بيماري كرون

کرون بيماري التهابي دستگاه گوارش ميباشد كه از دهان شروع شده وميتواند مري معده روده كوچك و بزرگ و در نهايت ركتوم و مقعد را گرفتار كند هرچند كه شايعترين محل ان انتهاي روده باريك يا ايلئوم است ولي گاهي چند قسمت را گرفتار ميكند بطوريگه نواحي بينابين سالم است به همين خاطر به ان انتريت منطقه اي ميگويند. اين بيماري بصورت مزمن است يعني براي مدت طولاني تداوم دارد و خودبخود نيز خوب نميشود هرچند كه گاهگاهي دوره هاي ارامش و بدون علا مت وجود دارد.

 

چه كساني در معرض بيماری کرون هستند؟

اين بيماري در تمام سنين وبطور يكسان در زن و مرد ديده ميشود هرچند كه بين سنين ١٣تا٣١ بيشتر ديده ميشود و بيشتر درافراد شهري با وضعيت اقتصادي خوب ديده ميشود. بيماري در افراد اروپايي يهودي بيشتر ديده ميشود ولي در افريقايي ها كمتر هرچند كه در اين گروه شيوع بيماري رو به افزايش است. بيماري در افراد سيگاري بيشر ديده ميشود و اگر كسي به اين بيماري مبتلا باشد با كشيدن سيگار وخامت بيماري بيشتر ميشود.

 

انواع بيماري كرون كدامند؟

براساس اينكه كدام قسمت دستگاه گوارش گرفتار باشد متفاوت است:

١-ايلئوكولايتس كه ايلئوم وكولون گرفتارند كه شايعترين فرم است.
٢-ايلئيت كه فقط ايلئوم گرفتار است.
٣-گاسترودئودونال
٤-ژوژنوايلئال
٥-كرون كولايتيس كه فقط كولون يا روده بزرگ گرفتار است.

 

ديگر بيماري التهابی روده كدام است؟

كوليت اولسروز ديگر بيماري التهابی روده است كه فقط كولون و ركتوم را گرفتار ميكند و التهاب فقط به مخاط محدود است كه برخلاف كرون است كه هر سه لايه روده گرفتار ميشوند اما علائم يكسان و شامل درد شكم،اسهال و مدفوع خوني است هرچند كه هر دوبيماري درمان تقريبا يكساني دارند.

 

آينده بيماري كرون چگونه است؟

بيماري كرون از فرم مختصر تا فرم شديد و كشنده متفاوت است. در كودكان ميتواند منجر به اختلالات رشد شود. دربعضي موارد منجر به ايجاد فيستول بين روده و ارگانهاي مجاور ميشود كه با درمان بهبود می يابد. آنچه كه دردرمان بيماری مهم است اين است كه ارتباط درماني خود را با پزشكتان محكم كرده و درمان خود را پيگيري نمائيد.

پیمایش به بالا