نحوه معاينه مقعد با انگشت به چه صورت می باشد ؟

معاینه مقعد با انگشت یك كار لازم جهت تشخیص بیماریهای مقعد است و اگر صحیح انجام شود درد و اذیت هم ندارد همچنین در مردان جهت معاینه پروستات لازم است.

در چه مواردی معاینه انگشتی مقعد لازم است؟

  • تشخیص تومورهای مقعدوركتوم
  • بررسی عملكرد عضلات اسفنكتر مقعد
  • بررسی اندازه همورویید
  • بررسی پروستات

معاینه انگشتی مقعد چگونه انجام میشود؟

معمولا با دستكش و بعد از چرب كردن مقعد با ژلهای نرم كننده انجام میگیرد و معمولا بیمار روی شانه خود به یكطرف میخوابد و ازبیمار خواسته میشود كه خود را شل كند.
بعد از پایان معاینه ناحیه مقعد با دستمال خشك می گردد.

پیمایش به بالا