آيا هموروئيد دردناك است؟

معمولا هموروئيد داخلی دردناك نبوده و حتي اگر با خونريزي نیز همراه باشد بیمار هیچگونه دردی را در ناحیه مقعد خود احساس نخواهد نمود. اما در هموروئیدهاي خارجی بعلت ايجاد لخته در رگها تورم دردناك وجود دارد كه معمولا این دردهای ناشی از هموروئید خارجی یا همان هموروئید ترومبوزه بسیار شديد و ناگهانی می باشد.

پیمایش به بالا