بی اختیاری مدفوع

یعنی فرد كنترل بر دفع مدفوع ندارد كه این عدم كنترل میتواند نسبی و گاهگاهی باشد و یا كامل و همیشگی باشد.
كنترل طبیعی مدفوع براساس عملكرد درست عضلات لگن،ركتوم،اسفنكترهای مقعدی و شبكه عصبی آن دارد.

علل بی اختیاری مدفوعی كدامند؟

 

1-Fecal lmpaction یا توده مدفوعی تشكیل شده در ركتوم بعلت یبوست مزمن كه باعث فشار وكشیدگی و ضعف عضلات اسفنكتری میشود منجر به نشت مدفوع شل از مقعد میشود.

 

2-Diarrhea یا اسهال كه نیاز فوری به دفع وجود دارد امازمان كافی برای رسیدن به توالت وجود ندارد و مدفوع بی اختیار دفع میشود.

 

3-Muscle Damage یا صدمه به عضلات اسفنكتری بدنبال جراحی یا تروما باعث بی اختیاری میشود.

 

4-Nerve Damage یا صدمه به شبكه عصبی ناحیه مقعد كه عضلات اسفنكتری را كنترل میكند باعث بی اختیاری بدون حس دفع میشود و میتواند بعلت زایمان یا تروما ودیابت باشد.

 

5-هموروییدهای بیرونی كه مانع از بسته شدن كامل اسفنكترها میشود میتواند باعث دفع بی اختیار مدفوع شود.

 

6-Pelvic Floor Dysfunction یا صدمه به عضلات و اعصاب ناحیه لگن در حین زایمان میتواندسالها بعد باعث بی اختیاری شود و بصورت پرولاپس ركتوم و ركتوسل نمایان شود.

 

علل مساعد كننده بی اختیاری مدفوعی كدامند؟

  • سن بالای ٦٥سال
  • خانم ها
  • زایمان
  • یبوست های مكرر
  • بیماری كه باعث صدمه به اعصاب میشود

 

تشخیص بی اختیاری مدفوعی چگونه است؟

تشخیص بی اختیاری مدفوع به كمك اقدامات زیر انجام میشود:
معاینه مقعد و ركتوم
كشت مدفوع
تستهای خونی
باریم انما
الكترومیوگرافی

 

درمان بی اختیاری مدفوعی چگونه است؟

درمان بیماری بی اختیاری مدفوع با توجه بعلت بیماری متفاوت است اما با اقدامات زیر میتوان به بیمار كمك كرد:

 

نقش تغذیه در بی اختیاری مدفوع

تغذیه نیز در بی اختیاری مدفوع نقش بسزایی دارد بایستی غذاهایی كه باعث اسهال یا یبوست میشوند حذف شوند.

 

دارو

برای رفع یبوست و اسهال  بكارمیرود.

 

آموزش های دفع

توالت رفتن منظم،تحریك اسفنكتر مقعدی با انگشت چرب و استفاده از شیافهای محرك روده
و استفاده از ورزشهای مخصوص

 

جراحی برای درمان بی اختیاری مدفوع

معمولا در موارد شدید بی اختیاری انجام میگیرد و شامل اسفنكتروپلاستی، استفاده از عضلات دیگر بجای اسفنكتر صدمه دیده و در نهایت استفاده از اسفنكترهای مصنوعی میباشد.

 

ژل Solesta

یك نوع ژل تزریقی است كه باعث افزایش حجم بافت ركتوم میشود و در بعضی بیماران موثر است.

پیمایش به بالا