جراحی برداشتن روده باریك یا رزكسین روده

در مواردی كه صدمه به روده باریك وارد میشود مثل سرطان روده باریك، انسداد روده باریك، خونریزی روده باریك ممكن است نیاز به برداشتن قسمتی از روده باریك شود همچنین در بعضی موارد كرون و كولیت اولسروز.

عوارض جراحی برداشتن روده باریك

عوارض عمل جراحی برداشتن روده باریک همانند هر جراحی دیگر شامل خونریزی عفونت و مشكلات مربوط به بیهوشى میباشد اما عوارض مربوط به برداشتن خود روده مثل نشت محل اتصال روده و خونریزی آن بعلاوه اثرات دیررس كم شدن طول روده است.

 

پیش آگهی

بسته به نوع بیماری و میزانی از روده كه برداشته میشود دارد مثلا در موارد سرطان و برداشتن مقدار زیادی از روده پیش آگهی خوب نیست اما در مواردی كه طول كمی از روده برداشته میشود و بیماری خوش خیم باشد پیش آگهی خوب است

پیمایش به بالا