درمان بيماري هموروييد داخلي چگونه است؟

درمان بستگي به مرحله اي دارد كه بيمار مراجعه ميكند كه بشرح زير است:

١- اگر بيمار در مراحل اوليه بيماري مراجعه نمايد كه علايم كمي مثل خارش و خونريزي كم دارد ميتوان با درمان دارويي جلوي پیشرفت بيماري را گرفت. اين درمان شامل تجويز

پمادهاي داخل مقعدى  و تجويز لگن ابگرم و داروهاي ملين يا نرم كننده مدفوع است. همچنين به بيمار توصيه ميشود بصورت طولاني در توالت ننشيند و مصرف آب و فيبرهاي غذايى خود را افزايش دهد متاسفانه اكثر بيماران در اين مرحله جهت درمان مراجعه نكرده و اقدام به خوددرماني و توصيه درماني از ديگران ميكنند و لذا با فرم پيشرفته مراجعه ميكنند.

 

٢- اكثر بيماران در فاز پيشرفته كه خونريزي شديد و بيرون زدن توده مراجعه ميكنند كه در اين موارد فقط با كمك جراحي سنتي يا جراحي با ليزر ميتوان به بيمار كمك كرد كه در جراحي با ليزر نياز به بستري و بيهوشي نبوده و بيمار از روز بعد ميتواند بكار خود بازگردد و پروسه بهبود سريعتر است. بعضي فكر ميكنند كه ليزر فقط در موارد اوليه قابل استفاده است در صورتيكه اينطور نبوده و در مراحل خيلي پيشرفته( هموروييد درجه ٣ و٤) نيز قابل استفاده است البته بشرطي كه توسط پزشکی با تجربه استفاده شود.

 

پیمایش به بالا