درمان هموروئید خارجی چگونه است؟

در مواردی که بیماری دچار بیماری هموروئید خارجی شده بهتر است به پزشك مراجعه كنید و از خود درمانی اجتناب كنید. در معاینه اگر درد بیمار زیاد نباشد و اندازه توده خیلی كوچك باشد با پماد و مسكن قابل درمان است ولی در موارد دردناك و در مواردی كه توده بزرگ باشد حتما نیاز به جراحی با لیزر یا جراحی سنتی است كه ارجهیت جراحی با لیزر عدم بستری شدن در بیمارستان و بیهوش نشدن است  و از روز بعد میتوانید بكار خود برسید وبعد از عمل با لیزر درد و خونریزی خیلی كنتر از جراحی سنتی است.

پیمایش به بالا