راه تشخیص بواسیر داخلی و خارجی چگونه است؟

در هر و مورد معاینه چشمی و دستی ودر نهایت انوسكپی (دیدن داخل مقعد با دستگاه مخصوص) است اگر بیمار درد داشته باشد و تورم خارجی وجود داشته باشد بواسیر خارجی یا همان هموروئید ترومبوزه مطرح است هر چند بیماری های شقاق یا ابسه دور مقعد  نیز  باید رد شود. در مواردی كه خونریزی حین دفع و بدون درد باشد بواسیر داخلی مطرح است كه در موارد پیشرفته با بیرون زدن ضایعه موقع دفع همراه است. در بعضی موارد بیمار هم بواسیر داخلی وهم خارجی دارد.

 

پیمایش به بالا