روده باریک چیست ؟

روده باريك طولي حدود ٦-٧متر دارد وشامل دئودنوم، ژوژنوم و ايليوم ميباشد و سطح جذبي حدود ٢٠٠متر مربع جهت جذب مواد غذايي دارد كه اين مربوط به پوشش مخاط مخصوص شبيه انگشتان دست است كه از سطح روده بداخل ان برجسته ميشود. مواد غذايي پس مراحل ابتدايي هضم در معده  وارد روده شده و در انجا انزيم هاي لازم از سطح مخاطي روده و همچنين كبد و لوزالمعده به ان اضافه ميشود و در نهايت تبديل به مواد شيميايي قابل جذب در طول روده باريك ميشوند. اين حركت مواد داخل روده توسط حركات دودي شكل روده انجام مي پذيرد.

 

بخش های روده باریک

بخش اول : بخش ابتدایی روده باریک که اثنی عشر، یا دوازدهه، یا دئودنوم نام دارد و 26 سانتیمتر است.

بخش دوم : ژژونوم نام دارد و 5/2 متر طول دارد.

بخش سوم: ایلئوم نام دارد و 5/3 متر طول دارد.

 

وظیفه روده باریک چیست؟

عمل اصلی روده باریک، هضم و جذب موادغذایی می باشد و در حقیقت جایی است که اکثر هضم و جذب غذاها در آنجا انجام می گیرد.

غذا پس از خروج از معده، وارد اثنی عشر می شود. غذا در این لوله باریک، توسط حرکات دودی شکل دیواره روده به جلو حرکت می کند.

بسیاری از آنزیم های گوارشی که توسط لوزالمعده (پانکراس) ترشح می شوند، از طریق مجرای خاصی که مجرای لوزالمعده نام دارد، وارد روده باریک می شوند.

پیمایش به بالا