رکتسول

تعریف رکتسول

در حالت عادی رکتوم در پشت وژان قرار دارد و بین آنها یک دیواره عضلانی قرار دارد و به سپتوم یا تیغه رکتوواژینال معروف است و هر گاه این دیواره شل و ضعیف شود رکتوم بداخل واژن برجسته میشود البته در خیلی از این موارد برجستگی کم بوده که خیلی هم شایع است اما منجر به هیچ علامتی نمیشود اما در مواردی که رکتوسل بزرگ است مدفوع داخل آن گیر می افتد و دفع آن سخت میشود و بعد از عمل دفع احساس خالی شدن کامل برای فرد حاصل نمیشود و فرد مجبور است که دست خود را وارد واژن کند و دیواره رکتوم را به عقب فشار دهد تا تخلیه کامل انجام شود.این بیماری در زنانی که زایمانی طبیعی داشته اند شایعتر است.

 

تشخیص رکتوسل

معمولا در معاینه کاملا مشخص است و حتی در موارد شدید دیواره رکتوم از سوراخ واژن بیرون میزند اما در موارد کوچک نیاز به زور زدن فرد وجود دارد و در دفکوگرافی قابل اثبات است.

 

درمان رکتوسل

در مواردی که بیماری شدید نمیباشد توصیه به مصرف بیشتر آب و فیبر غذایی میشود اما در موارد شدید نیاز به جراحی وجود دارد که باعث تقویت دیواره عضلانی بین رکتوم و واژن میشود.

پیمایش به بالا