عوارض هموروئید داخلی چیست؟

معمولا اگر بیمار بموقع جهت درمان هموروئید مراجعه كند این بیماری عوارض زیادی نخواهد داشت ولی در موارد پیشرفته بیماری میتواند به كم خونی شدید منجر شود. در مراحل بیرون زدن و بیرون ماندن توده میتواند منجر عفونت و گاهی زخمی شدن بافتهای بیرونی شود.

پیمایش به بالا