چسبندگی چيست؟

در خيلي مواقع در كلنيك با بيماراني مواجه ميشويم كه دچار بعضي علايم هستند كه به پزشك مراجعه و توسط پزشك به انان گفته ميشود كه علايم انها ناشي از چسبندگي است اما بطور كامل به انها توضيح داده نميشود و اين باعث سردرگمي بيماران ميشود به همين خاطر ابتدا تعريفي از چسبندگي داده ميشود.

تمام ارگان ها در بدن و در مجاورت هم قرار دارند  وبا پوشش منسب كه همانا پوست و عضلات و فاشياي مربوطه حفاظت ميشوند  مثلا داخل حفره شكم معده  روده ها. كبد. كيسه صفرا و غيرو قرار دارند و اينها هيچگونه چسبندگي به هم ندارند اما اگر عفونتي داخل شكم اتفاق افتد و يا عمل جراحي روي اعضاي داخل شكمي انجام شود بعد از ترميم احشاء داخل شكمي به هم نزديك شده و بهم ميچسبند كه در اكثر موارد بهبود ميابد ولي گاهي چسبندگي تداوم ميابد و باعث علائمي مثل دردهاي مزمن شكمي. تهوع و استفراغ و گاهي انسداد ميشود.
در اندام ها نيز همين مسئله وجود دارد مثلا در پاره شدن عضلات دست و ترميم آن با بخيه آنها منجر به ايجاد چسبندگي بين عضلات. اعصاب و عروق خوني ميشود كه ميتواند منجر به محدوديت حركتي و غيرو شود.

يك مورد نسبتا شايع در خانمها عفونت هاي لگني است كه در نهايت منجر به چسبندگي بين رحم و تخمدانها و لوله هاي رحمي و روده ها ميشود و ميتواند منجر به دردهاي حين قاعدگي وحتي نازايي شود

از توضيحات بالا مشخص ميشود كه چسبندگي يك واكنش طبيعي اعضاي بدن به عفونت ها و يا اعمال جراحي و صدمات مختلف ميباشد و چندان هم شايع نيست. بنابراين گفته بيماران كه هر مشكل خود را به چسبندگي نسبت ميدهند صحيح نميباشد مگر انكه زمينه ايجاد چسبندگي همانطوركه توضيح داده شد وجود داشته باشد.

پیمایش به بالا