نقش ژنتیك در سرطان های روده ای مقعدی

ژن ها اطلاعات بیوشیمیایی هستند كه از طریق والدین به فرزندان میرسند وآنها هستند كه خصوصیات فیزیكی متفاوت افراد را مشخصص میكنند و همچنین میتوانند باعث ایجاد بدخیمی های مختلف از جمله سرطانهای روده ای مقعدی گردند و یا بیمازیهای التهابی روده ای كه افراد را مستعد به سرطان میكنند و همین ژن ها هستند كه باعث میشوند سرطانهای روده ای در بعضی فامیلها بیشتر دیده شود و بهمین خاطر در مراجعه به متخصص سرطان باید اطلاعات خوبی از وجود این بیماریها در افراد فامیل خود داشته باشیم.

 

انواع سرطانهای روده ای مقعدی از نظر ژنتیك

سرطانهای روده ای تك گیر: ٥٠ تا٦٠درصد موارد سرطانهای روده ای است ودر افراد بالای ٦٠ سال دیده میشود. این افراد باید به فامیل خود خبر دهند تا پزشك گوارش مراجعه كنند.
سرطانهای روده ای فامیلی: كه ٣٠تا٤٠ درصد موارد راشامل میشود ومعمولا در چندنفر از اعضای یك فامیل و زیر سن ٥٠ سال دیده میشود و احتمال ظهور آنان در فرزندان ٢ برابر است و در اینها تست های بیماریابی باید زیر ٤٠ سال شروع شود
سرطانهای رودهای ارثی: كه ٤تا٦درصد موارد را شامل میشود ودر اینها یك اختلال ژنتیك دیده میشود و شامل پولیپوز ادنوماتوی فامیلیال، پولیپوز جوانالن، بیماری پوتزجگر و…. میباشد.

 

چه نوع اطلاعات ژنتیکی را باید به پزشك معالج داد؟

اول سن فرد هنگام ابتلا به پولیپ روده ای وسرطان و دوم اینكه آیا كسی در فامیل دچار سرطانهای رحم و تخمدان شده است یا خیر و با توجه به این اطلاعات متخصص مربوطه اقدامات لازم تشخیصی و درمانی را برای شما منظور می دارد

نقش ژنتیك در سرطانهای روده ای مقعدی

پیمایش به بالا