گاستروانتريت حاد يا اسهال استفراغ شديد

تعريف گاستروآنتریت

گاستروانتريت حاد هرگونه التهاب و عفونت در دستگاه گوارش از معده گرفته تا روده كه منجر به اسهال و استفراغ همراه با تب ولرز گردد را گويند و علل مختلفي دارد از جمله باكتري و ويروس تا آلرژيهاي غذايي و ميتواند منجر به از دست رفتن مقادير زيادي آب و املاح از بدن گردد و اكثرا بسرعت به درمان جواب داده و بهبود مي يابد مگر در موارد طول كشيده شده و در افراد مسن و كودكان كه ميتواند خطرناك باشد بهمين خاطر بايد از خود درماني خودداري شود و سريعا به پزشك مراجعه شود.

 

علايم باليني گاستروآنتریت

  • تهوع و استفراغ
  • اسهال
  • دردهاي شكمی ناگهانی( كوليكی)
  • افزايش ضربان قلب و تنفس
  • لرز با يا بدون تب

 

درمان گاستروآنتریت

در موارد خفيف و زماني كه علت عفوني در كار نباشد اصلاح اب و املاح و محدود كردن خوردن به سرمهاي خوراكي كافي است و در موارد اسهال و استفراغ داروهاي ضد انها تجويز ميشود و بسرعت ظرف يك يا دو روز بهبود كامل مي يابد و تاچند روز بعد از بهبود از مصرف غذاهاي تند و چرب و الكل  بايد خودداري شود.

در مواردي كه علايم بيمار عليرغم درمان مناسب بهبود نيابد و در مواردي كه همراه با استفراغهاي شديد و جهنده همراه باشد و مواردي كه با عدم دفع باد و مدفوع باشد و مواردي كه دفع همراه خون و چرك باشد و ميزان ادرار فرد بشدت كاهش دارد بايد
بيمار بستري و بررسي و درمان شود.

پیمایش به بالا