شقاق

شقاق

شقاق چیست ؟

معمولا شقاق مقعدی بصورت یك زخم در قسمت مقعد است و دو حالت مزمن و حاد دارد و اکثر مواقع

پیمایش به بالا