علایم و نشانه های هموروئید داخلی چیست؟

بسته به درجه پیشرفت بیماری علایم متفاوتی دارند بطوریكه در ابتدای شروع بیماری كمی احساس تورم و خارش وجود دارد و بتدریج نشت ترشحات مدفوعی روی زیرپوش دیده میشود كه گاهی همراه خونریزی است. هرچه بیماری پیشرفته تر شود میزان خونریزی بیشتر میشود و حتی در موارد طول كشنده میتواند منجر به كم خونی شدید شود. در موارد خیلی پیشرفته تر بیرون زدن توده حین دفع وجود خواهد داشت كه گاهی این توده بداخل برنمیگردد و مجبوریم از دست برای جا انداختن آن استفاده كنیم.

پیمایش به بالا