هموروئید چیست؟

هموروئید ها بطور طبیعی و در قسمت انتهای روده بزرگ كه ركتوم نام داشته قرار گرفته ان. هموروئیدها در ابتدای مقعد سه توده كه از میلیون ها رگ و كمی بافت نرم تشكیل شده اند كه وظیفه آنها كمك به دفع مدفوع میباشد. در مواردی كه بعلل مختلف مثل یبوست و یا سن بالا و زور زدن مكرر تعداد رگها و حجم بافت نرم افزایش می یابد منجر به ایجاد بیماری هموروئید یا همان بواسیر و مشكلات مربوطه مثل خارش، خونریزی و در نهایت بیرون زدن توده حین دفع میشود و چون این توده از داخل مقعد سرچشمه میگیرد بعنوان همورویید داخلی شناخته میشود و در برابر آن همورویید خارجی را داریم كه در قسمت پوستی بوجود می اید و علایمی متفاوت مثل درد و برجستگی ایجاد میكند. براساس آمار تعداد زیادی از مردم در طی عمر خود دچار این بیماری میشوند كه در خیلی از موارد نیاز به دخالت دارویی یا جراحی دارند.

پیمایش به بالا