هموروئید خارجی چه علایمی دارد؟

شدت علایم بستگی به اندازه هموروئید دارد و معمولا شامل خارش و درد مقعد بهمراه وجود یك توده دردناك در لبه مقعد میباشد و معمولا خونریزی و سابقه قبلی وجود نداشته و بصورت ناگهانی و یك توده دردناك بروز میكند . حتما در بررسی بیمار بایستی به مسایلی مثل آبسه یا دمل مقعدی و فیشر یا شقاق توجه نمود

 

پیمایش به بالا