هموروئید خارجی چیست؟

هموروئید خارجی یا هموروئید ترومبوزه را می توان اینگونه شرح داد که هنگامی که وریدهای ناحیه مقعد بعلت زور زدن های مكرر متورم و ملتهب می شوند بوجود آمده و معمولا جای آن در پوست اطراف مقعد به صورت بیرون زدگی یک توده بوجود آمده که اندازه آن یك ارزن تا اندازه یك گردو متفاوت خواهد بود.

پیمایش به بالا